Емоциална интелигентност и нашето ежедневие

EQ

Изледвания на български автори

ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ И УПРАВЛЕНИЕ ПОВЕДЕНИЕТО НА ЧОВЕКА