За нас

Сдружение на нестопанските организации бУлтима - култура, образовение, наука, ИКТ, спорт за всички


Успехът не е това, което сте постигнали, а това, което вдъхновявате другите да постигнат.

Success is not just about what you have done, it’s about what you inspire others to do.

Гласове-камбани български - Чуйте ги....

Програми на бУлтима

Включете се в нашите програми
Фолклорът ни по света

Фолклорът ни по света

Титаните на българския танц

От Кристо до...

От Кристо до...

Където и да си - българин бъди!

Фолк-Лор-Онто

Фолк-Лор-Онто

От дигитализация на народното знание до ...

Най-старото злато на планетата

Най-старото злато на планетата

Че и ний сме дали нещо на света...

Спорт за всички

Спорт за всички

Всяко варненско дете да може да плува!

От IQ към EQ

От IQ към EQ

Емоции или разум?!

Cloud4Kids

Cloud4Kids

Знания за 21-ви век

Дигитализацията около нас

Дигитализацията около нас

Всичко и всички сме свързани!

Информационна защита

Информационна защита

И в дигиталният свят има "тъмна страна на луната"

Събития

В начлото на пролетта представяме нашите традиции и съвременност!

Четете за последните събития на сайта Today in BULTIMA World!.

Партньори

Те бяха и остават едни от нашите поддържници в разностранната ни дейност...

Историята на bUltima

Кратки данни за бУлтима

Сдружението на нестопанските организации бУлтима е създадено през 1993 година по предложение на д-р Стефан Дражев, тогава доцент в ИУ-Варна. Опита му при изграждането на редица NGOs (ACMBUL, LogMan, LMISKE и др.) му позволи да привлече редица партньорски организации, например Клуб "Отворено общество Варна, АБМТФ, Дрийммедиа, Диммеда, Дифон и др. Основен двигател в популяризиране дейността на бУлтима е д-р Мaрия Дражева, хореограф и изследовател на българската традиционна култура и фолклор. Ал Дражев е администратор на сайтовете, изграждани за партньорите на бУлтима. Много от националните и междунардни изяви се реализират със съдействвието на нашите спонсори, начело с Диммеда-инфо...

бУлтима

  •   +359 888 90 88 59
  •   П.К. 66 Варна 9000
  •   admin@bultima.net

Дейността ни в числа

Ако числата можеха да разкрият усилията ни през годините...1993-1997-1999-2002-2005-2009-2012-2017...
19
Направления и теми на дейност
26
Партньори - от България, Европа, САЩ и Азия
43
Проекти национални и международни
7100
Участници (учащи, професионалисти, учени)

Казаха за нас и нашата дейност...

When I see the present activities of Association I can only be very happy and impressed with the results achieved so far. I had personally the pleasure to take part in the journey for some time and I can only express my sincere appreciation for all the hard work that has been done. From experience I know how difficult is was to keep this dream alive and kicking. The challenge was big, the problems even bigger.
… you succeeded in managing your Association through all the troubled waters. You, Stephan, have been the driving force behind this "knowledge and expertise center". Your goals are clear and your efforts are immense and un-measurable. Without you and your wife Maria, there would be no bUltima Association today!
Иван Ландуит

Иван Ландуит

WES, Brugge
Част от факсимилето на официалния договор... Testimonials
Проф. Беглариян

Проф. Беглариян

ThinkQuest Partherships
Из официалната рецензия на акад. Петров върху докторската теза на М. Дражева: Testimonials
Акад. Красимир Петров

Акад. Красимир Петров

Хореограф и изследовател
Благодаря, Мария, за прекрасните изпълнения на твоите танцьори от Фолклорно Танцово Студио Орсе!
Д-р Дражева по време на прес-конференцията Testimonials
Валерия Ву

Валерия Ву

Вице-президент YICF

Контакти

Обърнете се към нас за повече информация или готовност да се включите в съвместната ни дейност...

Четете за пролетните ни събития...