Но какви думи!

Нестинарството е включено в списъка на нематериалното наследство. Ние сме свикнали да ходим по жарави, но не предполагаме, когато излезем от жаравата, какво ще стане…